Watersilo's en waterbassins

Een goed onderhouden wateropslagsysteem zoals een watersilo of waterbassin is in uw belang, uw medewerkers en uw directe omgeving. Verzekeringsmaatschappijen hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat een silo gekeurd dient te worden tegen het risico van uitstromen van water door roest na 7 jaar.

Appel Bouw is erkend als inspectiebedrijf door de Agrarische Verzekeraars om hun expertise in te zetten voor het keuren van uw watersilo en waterbassin

  • De inspectie vindt onafhankelijk plaats
  • Wij geven deskundig advies
  • Uw watersilo en/of waterbassin is na keuring weer veilig
  • U voldoet aan de polisvoorwaarden opgesteld door uw verzekeringsmaatschappij

Zeven jaar na de installatie van uw watersilo dient de eerste inspectie plaats te vinden.

Met behulp van een ultrasone wanddiktemeter worden de platen van uw silo van buitenaf gemeten om eventuele roestvorming aan de binnenkant vast te stellen.

Bevindingen na metingen:

Natuurlijk keuren wij het liefst uw watersilo goed. Maar als we een defect ontdekken en reparatie nodig is, geven wij daarover deskundig advies. Ook bij aanschaf van een nieuw wateropslagsysteem kunnen wij u uitvoerig adviseren.

  • Bij gebleken geschiktheid wordt er een nog nadere nieuwe referentieperiode afgegeven.
  • Indien er grote reparaties moeten plaatsvinden, zal er een herkeuring plaatsvinden, waarvoor een nieuwe opdracht verleend moet gaan worden.
  • Bij afkeuring van de watersilo wordt er geen nieuwe referentieperiode voorgesteld.
Menu