Keuringen

Een goed onderhouden mestopslagsysteem is in het belang van de veiligheid van uzelf en uw directe omgeving. Een mestopslag systeem en/of afdekking moet blijven voldoen aan de wettelijke- en functionele eisen. Daar zorgen wij voor. Appel Bouw is een vooraanstaand keuringsbedrijf voor mestopslagsystemen in Nederland. Onze keurmeesters zijn eersteklas! Zonder keuring loopt u het risico van een verbod op het gebruik van uw opslagsysteem en eventueel verlies van toeslagrechten. Wij inspecteren of uw systeem voldoet aan de wettelijke normen en of verlenging naar een volgende periode mogelijk is. Ook geven wij adviezen voor verbetering en nieuwbouw.

Moet uw mestopslagsysteem en/of afdekking worden vernieuwd? Wij kunnen alle soorten en maten leveren. Gauw naar Appel Bouw!

Kijk op onze website www.genapagro.com voor ons complete aanbod.

Vraag offerte aan!

Wij zijn een gecertificeerd inspectiebedrijf.
Dit zijn de voordelen

 • Inspectie vindt onafhankelijk plaats.
 • Wij geven deskundig advies.
 • Uw mestopslagsysteem is na keuring veilig voor mens en milieu.
 • Uw systeem voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL2344 opgesteld door kwaliteitszorgbedrijf KIWA.
 • Gemeenten en verzekeringsmaatschappijen weten dat u voldoet aan de eisen.
 • Gunstige gevolgen voor uw verzekering en premie.

De inspectie

Gemeenten en verzekeringsmaatschappijen eisen dat uw silo of afdeksysteem officieel wordt gekeurd. Bij de installatie van uw mestopslagsysteem is een referentieperiode afgegeven, een tijdsbestek waarin uw opslagsysteem voldoet aan de wettelijke en functionele eisen. Na goedkeuring wordt een nieuwe referentieperiode vastgesteld en voldoet uw opslagsysteem weer voor een aantal jaren aan de eisen.

Beoordeling

Als de referentieperiode bijna is verstreken, moet op basis van de KIWA- beoordelingsrichtlijn BRL 2344 worden vastgesteld of deze kan worden verlengd.

Voor opslagsystemen gebouwd na 25-10-2012 geldt:

 • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking.
 • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking.
 • 10 jaar voor een mestzak of een foliebassin.
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin (als ze zijn aangelegd met niet-gecertificeerde folie).

Na de keuring geven wij advies

Het liefst keuren wij uw bassins en silo’s goed. Maar als we een defect ontdekken en reparatie nodig is, geven wij daarover deskundig advies. Ook bij aanschaf van een nieuw mestopslag systeem kunnen wij u uitvoerig adviseren.

 1. Mestbassin en afdekking voldoen aan de eisen. Er zijn geen verbeteringen nodig.
 2. Mestbassin en afdekking zijn goed bevonden onder voorwaarde dat de voorgestelde verbeteringen worden uitgevoerd.
 3. Mestbassin en/of afdekking zijn afgekeurd, totdat de reparaties zijn uitgevoerd en er een herkeuring heeft plaatsgevonden.
 4. Mestbassin en/of afdekking kunnen niet meer gerepareerd worden, een nieuwe referentieperiode is niet meer mogelijk.

De levensduur van uw mestopslagsysteem

Na afloop van de eerste referentieperiode kunnen de volgende maximale referentieperiodes worden afgegeven:

 • 10 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking bij een in- en uitwendige inspectie, en 5 jaar bij een uitwendige inspectie
 • 5 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking (bij een metalen mestbassin is een inwendige inspectie verplicht)
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin
 • 2 ½ jaar voor een mestzak of een foliebassin als ze zijn aangelegd zijn met niet-gecertificeerde folie.
Menu