Kiwa overhandigt Appel Bouw en Beutech certificaat reinigen mestopslag

Kiwa overhandigt Appel Bouw en Beutech certificaat reinigen mestopslag

Kiwa heeft per 1 juli 2018 Appel Bouw en Beutech Agro uit Steenwijk als eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen volgens BRL K906, ‘Reinigen van mestopslag’. Beide bedrijven ontvingen hun procescertificaat op vrijdag 14 september tijdens de beurs Agro Techniek Holland in Biddinghuizen. Aanleiding voor het ontwikkelen van de certificering was de behoefte om het reinigen van mestopslagen op een veel veiliger manier uit te voeren.

Henk Wierenga van Beutech Agro en Dick van Regteren namens Appel Bouw Beutech agro appel bouw BRL K906 kiwa LRontvingen hun certificaat uit handen van Annemieke van der Velden van Kiwa. Beide bedrijven zijn trots op het behalen van het certificaat, het tastbare bewijs dat ze, na samen met Kiwa het certificeringstraject te hebben doorlopen, aantoonbaar hun zaken op orde hebben als het gaat om het reinigen van mestopslagen.

Henk Wierenga: “Wij willen dat er veilig gewerkt wordt aan de mestopslag. Met dit certificaat tonen we aan dat we procedures volgen die door Kiwa worden bewaakt. Zo garanderen we samen zo goed mogelijk de veiligheid van onze medewerkers en die van de boer.”

“Goed werk afleveren is voor ons erg belangrijk, maar veiligheid staat voorop”, zegt Dick van Regteren namens Appel Bouw. “Met de invoering van dit certificaat en de bijhorende eisen en procedures hoop ik dat er geen ongelukken meer rondom mestopslagsystemen plaatsvinden.”
BRL K906 voorziet in de noodzakelijke kaders van een eis in BRL 2344. Die stelt de verplichting dat het (laten) reinigen van een mestsilo voor bijvoorbeeld een inwendige inspectie of onderhoud aan de binnenzijde op een veilige manier plaatsvindt. Een mestopslagsysteem kan op twee manieren gereinigd worden: van buitenaf en van binnenuit. BRL K906 stelt eisen aan beide methoden.

Aanleiding voor het opzetten van de nieuwe procescertificering was het relatief grote aantal ongelukken dat jaarlijks in mestopslagsystemen plaatsvindt, sommige zelfs met dodelijke afloop. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de potentiële gevaren rondom mestopslagsystemen eerder al reden om sterk aan te dringen op aangescherpte regels en werkwijzen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte eerder dit jaar de campagne ‘Zero Accidents in 2020’ die als doel heeft het aantal ongelukken tot nul te reduceren.
De nieuwe certificering is tot stand gekomen onder medeverantwoordelijkheid van het College van Deskundigen (CvD)Agrotechniek. Een groot aantal betrokkenen uit de sector heeft meegedacht over de te stellen eisen en de werkbaarheid en uitvoerbaarheid ervan. Hans Verkerk , voorzitter van het CvD: “Leidraad bij de afwegingen was steeds dat het werk veilig moet plaatsvinden. Daaraan zijn geen concessies gedaan.”

“Elk ongeluk in een mestopslag is er één te veel, zeker wanneer er iemand bij overlijdt”, zegt Annemieke van der Velden van Kiwa. “Ook wij streven naar nul ongelukken. BRL K906, waaraan ook wij een actieve bijdrage hebben geleverd, is een goede eerste stap om te komen tot een veiligere, maar toch werkbare methode voor het reinigen van mestopslagen. Ik ben blij dat we de eerste certificaten nu hebben kunnen uitreiken en ik hoop dat veel bedrijven dit goede voorbeeld volgen.”

Menu