Kiwa Certificaat

Kiwa Certificaat

Niet anders dan verwacht maar toch iets om trots op te zijn! Kiwa Nederland heeft onze certificaat BRL 2344 verlengt. Appel Bouw B.V. is de specialist op het gebied keuren, reinigen en onderhoud van mestopslagsystemen.

Het onderzoek voor de verlening van uw Kiwa certificaat voor BRL 2344 ‘’Advisering verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen voor mest’’ is met positief resultaat afgerond.

Menu